Z życia DPS OStoja

Majówki 2018 w Ostoji

Maj miesiącem integracji i zabawy dla naszych mieszkańców. Jak co roku wiosenny miesiąc rozpoczęliśmy piknikiem. Niestety pogoda nam nie...

Czytaj więcej...
Mieszkańcy DPS„Ostoja”z wizytą imieninową u Księdza Proboszcza Macieja Wesołowskiego

Jak co roku odwiedziliśmy Plebanię przy Kościele pod wezwaniem Św. Bonifacego oraz ks. Proboszcza Macieja Wesołowskiego. W imieniu Dyrektora...

Czytaj więcej...
Czym chata bogata tym rada… u Pana Mieczysława Grabuńczuka.

Seniorzy DPS „Ostoja” wraz z Panią Dyrektor Renatą Rosiejak , spędzili piękny, wiosenny dzień w miejscowości  Bielawa Dolna u artysty...

Czytaj więcej...
2 Maja Dzień Flagi w Ostoji.

2-ego Maja w świetlicy naszego Domu rozpoczęły się obchody Dnia Flagi. Białoczerwona Flaga Narodowa  była najważniejszym elementem wystroju....

Czytaj więcej...

Serdecznie witamy na stronie internetowej DPS "Ostoja" w Zgorzelcu

 

Dom jest jednostką stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku, zapewnia całodobową opiekę z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziom obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających indywidualnych potrzeb osób w nim przebywając (mieszkańców).

 

W zakresie potrzeb bytowych zapewnia się: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież i obuwie (w razie potrzeby). Usługi opiekuńcze polegają na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych. Usługi wspomagające umożliwiają udział w terapii zajęciowej, podnoszą sprawność i aktywizują mieszkańców Domu, umożliwiają zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulują nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewniają warunku do rozwoju samorządności mieszkańców, zapewniają bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewniają przestrzegania praw mieszkańców Domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu.

 

Dom świadczy usługi w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca. Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańca oraz zapewnia zachowanie podstawowych, niezbywalnych praw człowieka do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.